Fumigace

Postup při podzimním léčení včelstev proti varroáze přípravkem Varidol

Do 30. září je nutno vložit na dna úlů vyjímatelné podložky. Fumigaci Varidolem je možno provádět od 10. října postupem, uvedeným v příbalovém letáku k léčivu. Je důležité, aby všichni včelaři toto datum z důvodu plošného ošetření všech včelstev na souvislém území dodrželi. Další fumigaci provádíme v intervalech 14 – 21 dnů od posledního ošetření. Vždy za 4 – 5 dnů po fumigaci podložky zkontrolujeme, očistíme a znovu vložíme do podmetu. Ošetření Varidolem provádíme min. 3x, až do prosince, pokud teploty neklesnou pod bod mrazu. Poklesem teplot pod bod mrazu jsou včelstva v těsném chumáči a dým s účinnou látkou se dovnitř chumáče při fumigaci nedostane. Proto je v tomto období nejúčinnější metoda aerosolové techniky, kdy se mikroskopické kapénky s účinnou látkou dostanou i dovnitř chumáče včel

Ošetření aerosolem

Naše ZO disponuje vyvíječem aerosolu na zimní ošetření včelstev. Ošetřování se prování v prosinci a je potřeba s předstihem kontaktovat přítele Josefa Vlčka, který aerosolování provádí.