O nás

Krajinu bez včel si nedovedeme představit. Pro jednoho jsou včely smysluplným využitím volného času, pro druhého profesí, ale ve všech případech spojují člověka s přírodou.Člověkem chované včely jsou pro užitek v mnoha ohledech. Včely jsou zapotřebí zejména k opylování ovocných stromů a zemědělských kultur. V neposlední řadě je chováme i pro med a další včelí produkty.

V ZO Bouzov již po mnoho let sdružujeme včelaře nejen z Bouzova,ale i z 19 přilehlých obcí a to Bezděkov, Blažov, Březina, Doly, Hvozdečko, Javořičko, Jeřman, Ješov, Kadeřín, Kovářov, Kozov, Luká, Obectov, Olešnice, Podolí, Slavětín, Střemeníčko, Svojanov a Veselíčko

Hlavním smyslem ZO Bouzov je udržení dobrého zdravotního stavu včelstev a zabránit zavlečení některých nebezpečných onemocnění jako je např. mor včelího plodu a některá nová virová onemocnění plodu. V současné době se snažíme pomoci členům při léčení včelstev na potírání roztoče Varroa, což je nyní snad nejdůležitější činností organizace. Dále pak zabránit snižování počtu včelařů a včelstev v oblasti kde působí naše organizace. Stabilizovat počet včelstev na co nejpřijatelnější úroven, která by zajistila kvalitní opylení všech rostlinných druhů, které jsou závislé na včelách. V rámci zkvalitňování chovatelské činnosti se snažíme zajišťovat odborné přednášky, zájezdy a semináře pro naše členy i ostatní.